Komitet Organizacyjny Obchodów

Komitet Organizacyjny obchodów zawiązał się 18 października 2012 r. podczas Konferencji Rady Pedagogicznej. Następnie skierowaliśmy propozycję dołączenia do składu Komitetu przedstawicieli członków Towarzystwa Przyjaciół Liceum, która została przyjęta.

Ostatecznie przekazujemy Państwu informację na temat pełnego składu Komitetu Organizacyjnego:

 • Jolanta Bąk – dyrektor szkoły
 • Witold Pająk – wicedyrektor szkoły
 • Bogusława Bugajska - nauczyciel języka niemieckiego
 • Grażyna Cyganik – nauczyciel fizyki
 • Lucyna Drabczyk – nauczyciel chemii
 • Joanna Formas – nauczyciel języka polskiego
 • Iwona Grunwald - nauczyciel historii
 • Olga Jarubasz–Kloc – nauczyciel języka angielskiego
 • Bernadetta Kwiatkowska - nauczyciel języka polskiego
 • Marta Królikowska-Hardek - nauczyciel języka niemieckiego i szwedzkiego
 • Iwona Malewska-Rachwał - nauczyciel języka polskiego
 • Sławomir Morys - nauczyciel fizyki
 • Katarzyna Musiał - nauczyciel języka polskiego
 • Lilianna Olearczyk - Baranowska- nauczyciel – bibliotekarz
 • Janusz Toczek - nauczyciel języka polskiego
 • Elżbieta Tymińska - nauczyciel historii
 • Radosław Włoszek – prezes TPLO
 • Bogumiła Goryczka – z-ca prezesa TPLO
 • Kazimierz Graboń – członek zarządu TPLO
 • Stanisław Rydzoń – sekretarz TPLO
 • Regina Luranc - członek TPLO
 • Ewa Matysik – członek TPLO
 • Stanisław Żak